Menu

Ordensreglement - Stadion

Ordensreglement - Næsby Stadion

 

Det er ikke tilladt :

  • At forcere banehegn og afmærkede områder – eller betræde stadion græsset
  • At medbringe egne drikkevarer, kasteskyts, romerlys, pyroteknink samt andre effekter der kan forstyrre afvikling af arrangementer på stadion
  • At færdes synligt beruset på stadion til gene for andre,
  • At opsætte plakater, bannere, flag, uddele brochurer og løbesedler,
  • At fremsætte racistiske, homofobiske, nedsættende eller diskriminerende ytringer,
  • At medbringe hunde eller dyr uden fast line (ejer skal have fuld kontrol)
  • At udøve kommercielle aktiviteter af enhver art uden forudgående aftale med Næsby Boldklub (indsamling af data, billeder, lyd mv. mhp videresalg eller offentliggørelse i kommercielt øjemed)

 

Overtrædelse af vilkår kan medføre bortvisning og evt. afgift samt karantæne og erstatning af klubbens tab som følge af aktiviteten.

Publikum skal være indstillet på, at der kan foretages visitation ved indgang til stadion

Alle anvisninger givet af klubbens kontrollører eller servicemedarbejdere skal straks efterkommes.

 

Næsby Boldklub

Bestyrelsen

 

Luk