Menu

Dual Career

I Næsby Boldklub vægter vi uddannelse utrolig højt og derfor sætter vi fokus på, hvad der kaldes dual-career; Dual career rådgiver elitesportsudøvere mhp. at understøtte succesrig gennemførsel af en uddannelse for studerende med særlige talenter.

Med dette fokus øges muligheden for, at spillerne får mere overskuelighed i hverdagen, får mere rumlighed og motivation for både at gøre det godt i skolen og i sporten, samt reducerer sandsynligheden for at spilleren enten falder efter i skolen eller brænder ud i fodbolden.

Næsby Boldklub ønsker ikke blot at skabe gode fodboldspillere, men også at skabe dannede individer, som har mod og lyst til at prioritere sport samt uddannelse og ydermere have overskud til at have en sammenhængende hverdag ved siden af.

Næsby Boldklub har ansat Simon Saldern Bitsch som Uddannelsesansvarlig og Jakob Eik Kyhn som Uddannelsesvejleder. De har begge en kandidat i Idræt og Sundhed fra Syddansk Universitet med specialisering i konkurrence- og eliteidræt.

De rådgiver spillerne i drengeafdelingen på spørgsmål vedrørende kombinationen af elitefodbold og uddannelse.

Hertil fungerer de som kontaktpersoner til uddannelsesinstitutionerne og ligeså som kontaktperson til forældrene samt spillerne i klubben. De vil desuden afholde informationsmøder omhandlende, hvilke tilbud og muligheder der er tilgængelige for spillerne i Næsby Boldklub samtidigt med, at de løbende er rådgivere for spillerne med fokus på, at de får det bedst mulige udviklingsforløb, både indenfor uddannelsessektoren og fodbolden.

Næsby Boldklubs strategi og arbejde med Dual Career:

Luk