Menu

Klublicenskrav & kriterier for tildeling af klublicens

Klublicenskrav

Klublicenskravene er opdelt i syv hovedområder. Disse er:

 • Strategi (S)

 • Organisation, Struktur & HR (O)

 • Holdudvikling (H)

 • Individuel udvikling & Uddannelse (I)

 • TalentIdentifikation (T)

 • Faciliteter (F)

 • Produktivitet (P)

 

Kriterier for tildeling af klublicens

Licenssystemets formål er at etablere gode klubmiljøer, hvor de bedste ungdomsspillere kan udvikle sig gennem mange træningslektioner, i gode faciliteter, med gode medspillere og velkvalificerede trænere. Desuden skal licenssystemet styrke fundamentet for dansk fodbolds bedste talentsektorer, sportsligt og administrativt.

Foruden de faktuelle krav der er beskrevet i kapitel 6-12 i licensmanualen, vil behandlingen af klublicensansøgningerne ske på baggrund af en samlet vurdering af ovenstående syv hovedområder, hvor vurderingen af sammenhæng og kvalitet i talentudviklingssektoren som helhed, er vigtigere end holdenes sportslige resultater.

 

S - Strategi – hvor følgende blandt andet vil indgå:

 • Har klubbens ledelse aktivt besluttet at prioritere og tilføre de nødvendige ressourcer til at drive talentudviklingen på et tilstrækkeligt højt niveau?

 • Har klubben en tydelig vision hvor talentudviklingen indgår?

 • Har klubben strategiske langsigtede mål for talentudviklingen og er det med sammenhæng til klubbens 1. seniorhold?

 • Har klubben kortsigtede operative mål for udviklingen af talent set-up?

 • Har klubben en evalueringscyklus for både strategiske og operative mål for talentudviklingsprogrammet?

 • Har klubben en tydelig forretningsmodel der involverer talentudviklingen herunder eventuelle ledelsesprincipper?

 

O - Organisation, struktur & HR - hvor følgende blandt andet vil indgå:

 • Har klubben ansat et tilstrækkeligt antal kvalificerede ledere, trænere og specialister? Således at ansvarsområder og opgaver på de respektive områder kan udføres med kvalitet.

 • Har klubben en god arbejdsfordeling blandt de ansvarlige, eller er der flere som udfører mere end én funktion?

 • Har klubbens ledelse implementeret en klar fordeling af ansvar og opgaver, så alle forstår deres rolle og funktion i talentudviklingen?

 • Har klubben stillingsbeskrivelser på sine medarbejdere med ansvarsområder og opgaver?

 • Er der en stabil og kontinuerlig organisation bag klubbens talentudvikling?

 • Er der en tydelig implementeret talentstruktur og- kultur?

 • Er der tydelig ledelse i talentsektoren? Og er der god sammenhæng til ledelsen på seniorniveau?

 • Har klubben en HR-politik?

 • Har klubben beskrevet praktiske oplysninger og guidelines for adfærd /opførsel for ansatte, spillere og forældre for eksempel i en medarbejderhåndbog?

 • Har klubben procedure for medarbejdernes udvikling herunder MUS, udviklingsplaner og/eller karriereplaner?

 • Er der tydelig og struktureret mødestruktur på både ledelses- og trænerniveau i ungdom og er der sammenhæng til klubniveau?

H - Holdudvikling - hvor følgende blandt andet vil indgå:

 • Er der tydelig sammenhæng i det samlede talentudviklingsprogram på tværs af årgangene (U10 - U19) med klub definerede rammer og tydelige guidelines til trænerne inden for alle områder i talentudviklingsprogrammet?

 • Har klubben en tydelig spillestil for ungdomsholdene og er der sammenhæng i denne på tværs af årgangene minimum fra U13, samt er der sammenhæng til klubbens 1. holds spillestil?

 • Har klubben rammer for organisering og indhold af træning på tværs af årgangene/ aldersgrupperne fra minimum U13?

 • Har klubben et curriculum med læringsmål for de respektive hold / aldersgrupper med progression? Og er curriculum med tydeligt sammenhæng til klubbens spillestilsprincipper, samt læringsmål for de tekniske, fysiske, mentale færdigheder?
 • Bruger trænerne periodiseringsmodel ud fra læringsmål i curriculum?
 • Har klubben tydeligt definerede positionsbeskrivelser med sammenhæng til spillestil og individuelle færdigheder? Samt er der en tråd på tværs af årgangene i dette
 • Har klubben tydelige procedurer for forberedelse & evaluering af træning i sammenhæng med klubbens rammer for organisering og indhold af træning?
 • Er der tydelig struktur for trænermøder på tværs af årgangene, hvor der skabes sammenhæng i spillestil, organisering og indhold af træning.
 • Bruger klubben video til udvikling af holdet for eksempel i forbindelse med forberedelse og evaluering af kampe og/eller Best-practice spillestilsklip med sammenhæng til spillestil og evt. foretrukne træningsøvelser etc.?
 • Har klubben IT-værktøjer, der kan understøtte talentudviklingsprogrammet med god struktur og sammenhæng på tværs af årgange / afdelinger i talentsektoren. Samt er der tilgængelighed til software for trænere til blandt andet forberedelse af træning af kamp, med mulighed for at lave kampanalyser?

 

I - Individuel udvikling & Uddannelse – hvor følgende blandt andet vil indgå:

 • Har klubben et individuelt udviklingsprogram til spillerne?

 • Har klubben en struktureret tilgang til evaluering, møder, udviklingsplaner, individuel træning på tværs af årgangene?

 • Bruger klubben video i forbindelse med individuel udvikling?

 • Har klubben et struktureret fysisk udviklingsprogram for de enkelte spillere?

 • Har klubben et mentalt uddannelsesprogram for den enkelte spiller?

 • Er der struktureret transitionsplan for den enkelte spiller?

 • Er der tilstrækkelige behandlingsmuligheder for den enkelte spiller?

 • Har klubben samarbejde med uddannelsespartnere, der kan understøtte spillerens individuelle udvikling?

 

T - TalentIdentifikation - hvor følgende blandt andet vil indgå:

 • Har klubben implementeret forståelsen af et talent ID, med tydelige kriterier for hvad talent er, samt definerede spillerprofiler?
 • Har klubben en strategi for scouting og en strategi for rekruttering?

 • Har klubben en klar struktur og tydelige procedurer for scouting såvel som for rekruttering?

 • Har klubben et godt netværk af samarbejdsklubber?

 

F - Faciliteter - hvor følgende blandt andet vil indgå:

 • Har klubben et tilstrækkeligt antal kamp- og træningsbaner i god kvalitet til rådighed for ungdomsholdene året rundt?

 • Har klubben gode styrkefaciliteter så spillerne året rundt kan styrketræne?

 • Har klubben videolokale med relevant udstyr til rådighed så trænere kan bruge videomateriale til forberedelse og evaluering af kampe, samt til individuelle seancer med spillerne?

 • Har klubben faciliteter til rådighed for klubbens behandlere?

 • Har klubben faciliteter til rådighed så spillerne uforstyrret kan lave lektier før, mellem og efter træning på anlægget?

 • Har klubben faciliteter til rådighed der kan sikre et godt trænermiljø på tværs af årgangene?

 

P - Produktivitet - hvor følgende blandt andet vil indgå:

 • Har klubben bidraget til spillerudvikling fra spilleres 12 til 19 år?

 • Har klubben bidraget til udvikling af spillere til internationalt topniveau eller nationalt højeste, næsthøjeste og tredje højeste senior niveau.

 • Har klubben bidraget til udvikling af spillere til U- og/eller A-landshold?

Luk