Menu

Samarbejde med Odense Boldklub

Næsby Boldklub indgik i sommeren 2017 en udvidet strategisk samarbejdsaftale med Odense Boldklub.

Formålet med aftalen er at skabe et optimeret grundlag for et samarbejde mellem Næsby og OB. Det overordnede mål er at skabe udviklingsmiljøer, så talentudviklingsarbejdet udvikles til gavn for klubbernes talentafdelinger. Det er endvidere målet, at VI i fællesskab udvikler spillere til højeste niveau, til gavn for Næsby og OBs 1. seniorhold.

Målet skal indfries ved i fællesskab at optimere de to klubbers talentudvikling såvel strukturelt som fagligt.
Det overordnede mål er at udvikle spillernes individuelle kompetencer, og skal være det centrale omdrejningspunkt ift. samarbejdet omkring spillerudvikling.

Samarbejdet blev etableret i sommeren 2017 og med et langsigtet perspektiv.
Samarbejdet bære præg af tillid, åbenhed og respekt fra begge parter.
Samarbejdet er baseret på loyalitet og kvalitet.

Luk