Menu

Pige Elite

Velkommen til "Pige Elite"

Vores eliteafdeling dækker over U14, U15, U16, U18 liga 1 og kvindeseniors 1. Division hold i et klubfællesskab mellem Dalum IF og Næsby BK.

Vi har også hold på højt niveau under U14, men disse betegnes som breddehold og indgår endnu ikke i klubsamarbejdet før de bliver U14.

I hver årgang fra U14 og op har vi et elitehold der er fælles Dalum/Næsby hold og separate breddehold i hver klub der har lidt eller ingen samarbejde.

Målsætningen er, at kunne tilbyde talentfulde og træningsvillige spillere mulighed for at spille højest mulighed niveau i Danmark på alle årgange samt at give dem mulighed for at færdes i et sundt elitemiljø hvor spillerne trives både fysisk, psykisk og socialt.

Herudover vil vi gerne kunne tilbyde vores piger at blive i klubben i hele deres fodboldkarriere uanset om de udvikler sig til at blive elite seniorspillere eller med tiden vælger at spille fodbold på bredde eller hyggeplan. Socialt er vi ét stort fællesskab, uanset om man er elite- eller breddespillere. Hold i samme aldersgruppe træner samtidig og tager på fodboldture og udlandsrejser sammen.

Træningen 

Foregår i begge klubber hvor der tilbydes 3 ugentlig aftentræning og mulighed for morgentræning.

Fysisktræner:

Alle hold har tilknyttet fysisktræner der står for styrke- og skadesforbyggendetræning 1-2 gange om ugen.

Fysioterapeut:

Gratis adgang til fysioterapeuter i begge klubber, der kan benyttes efter nærmere aftale til fodnoldrelaterest skader.

Diætist:

Alle spillere tilbydes foredrag ved diætist to gange årligt.

Mentalcoach:

Vi afvikler holdforløb med mentalcoach og enkelte individuelle samtaler. 

Trivselsundersøgelse:

2 gange årligt lave trivselsundersøgelse via spørgeskema til spillerne

Spillersamtaler:

2 gange årligt tilbydes spillerne spillersamtaler og der laves spillerudviklingsplan

Procedurer for spillerrekruttering:

I "Dalum/Næsby Elite" er vores talentudviklingsfilosofi bygget op omkring et stærkt fokus på udvikling af egne spillere.

Vores mål er, at vores miljø er så attraktivt at spillerne kommer af sig selv. Vi ønsker samtidig, at et eventuelt skifte, gøres med stor respekt for den klub spilleren forlader. 

I det tilfælde en ny spiller viser interesse for et skifte til Dalum/Næsby skal denne og/eller forældrene henvises til Talentchefen, som herefter kontakter spillerens nuværende klub.

For eksterne spillere, der er udpeget som interessante af en eller flere holdtrænere for klubsamarbejdet (kan indgå i Start-11 på den givende årgang), skal en evt. kontakt foretages af Talentchefen.

Rækkefølge for kontakt:

Generelt skal der ageres i forhold til DBU’s regelsæt for klubskifter under 18 år for licensklubber, dog skal følgende interne retningslinjer overholdes:

  1. Talentchefen kontakter skriftligt spillerens nuværende klub, som får 7 dage til at informere spillerens forældre, inden vi selv tager telefonisk kontakt via til disse.
  2. Der må ikke benyttes Sociale Medier som kontakt til nye spillere og deres forældre.
  3. Der laves en prøveperiode i klubben, som der følges op på med en udviklingsplan og samtale, hvor man aftaler videre forløb.
  4. I tilfælde af, at den nytilkomne spiller ikke trives i Dalum/Næsby, sikrer vi, at spillerens forhenværende klub bliver kontaktet og spilleren bliver henvist dertil.

Spillere under U14 kontaktes som udgangspunkt IKKE.

 

For yderligere information kontakt venligst Talentchef Mikkel Bo Mikkelsen på telefon 29908672

Luk