Menu

Info om godtgørelse og refusion.

Godtgørelse for Trænere:

For at kunne få udbetalt sin trænergodtgørelse, skal godtgørelsesskemaet downloades, udfyldes, underunderskrives og afleveres/mailes til jeres afdelingsleder. Skemaet findes her. 

Der afregnes 2 gange årligt. Deadline for aflevering af udfyldt skema er: 

  • Forår - 30. juni (med udbetaling midt juli)
  • Efterår - 15. december (med udbetaling midt januar) 

 

Vejledning til udfyldes af skemaer findes her.

Eksempel på udfyldt skema findes her.

 

Refusion ved udlæg. 

Skal du have refunderet et udlæg skal samme skema som for godtgørelse downloades, men du skal i bunden vælge arket refusion. 

Dette skal ligeledes udfyldes, underskrives og afleveres/mailes til afdelingslederen. 

 

Spørgsmål: 

Spørgsmål skal rettes til afdelingslederen. 

 

Luk