Menu

Dual Career-partnere

I Næsby Boldklub har vi et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og boligtilbud i Odense Kommune, som muliggør et veltilrettelagt Dual Career forløb helt fra grundskolen til den videregående uddannelse. Dette omhandler et samarbejde med grundskoler, elite-efterskole, gymnasiale- og erhvervsfaglige ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Herudover kan vi desuden arrangere boligtilbud på Odense Elite College, således at den sikre base ’derhjemme’ er på plads.

Fælles for disse samarbejdspartnere er deres elitetilbud for unge talentfulde idrætsudøvere, hvor den individuelle spillers Dual Career tilgodeses i et miljø, hvor skole, sport og privatliv prioriteres under hele den aktive sportskarriere - også med henblik på livet efter sportskarrieren.

Vi samarbejder med nedenstående uddannelsesinstitutioner:

Grundskole – Sportsklasser

 • Hjalleseskolen
 • Provstegårdskolen

Grundskole – Efterskole

 • Sports Academy Denmark

Ungdoms- og erhvervsuddannelser

STX:

 • Tornbjerg Gymnasium

 • Sct. Knuds Gymnasium

 • Odense Katedralskole (STX & HF)

 • Mulernes Legatskole (STX & HF)

HHX:

 • Tietgen Handelsgymnasium

HTX:

 • Odense Tekniske Gymnasium

 • Kold College (HTX & Erhvervsuddannelse)

HF:

 • Fyns HF, Odense

Erhvervsuddannelser:

 • Syddansk Erhvervsskole, SDE

Videregående uddannelser:

 • University College Lillebælt, UCL

 • Syddansk Universitet, SDU


Derudover samarbejder vi med
Odense Elite College ift. bofællesskab og Næsby Køreskole.

 

Vi har ingen samarbejdsaftale med de grundskoler, som ikke har skemalagt tid til faste ugentlige morgentræninger. Dette skyldes, at disse skoler ikke har mulighed for at give spillerne skemafri eller på anden vis yde erstatningstimer. Derfor vil det uanset have konsekvenser for spillernes deltagelse i den obligatoriske skoleundervisning, hvis de deltager i morgentræning. Næsby Boldklub støtter op om undervisningsplig- ten og vurderer, at det i denne situation er forældrenes opgave og ansvar at tage en beslutning om deltagelse i morgentræning.

Som klub er vores formål at støtte op om den individuelle spillers Dual Career. Dette gælder også de spillere, som går på normale grundskoler uden eliteordning. Derfor indgår vi gerne i dialog med skole, forældre og spillere angående evt. problemstillinger eller forespørgsler, også selvom vi ikke har en samarbejdsaftale med skolen.

Luk