Menu

Generalforsamling onsdag d. 28. februar kl. 20.00

image
20. januar 2018 kl. 13:33

Næsby Boldklub indkalder til den ordinære generalforsamling i klubhuset

Onsdag d. 28. februar kl. 20.00

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag behandles.
7. Valg til bestyrelsen.

Valg af 2 suppleanter.
1. Valg af ekstern revisor for 1 år.
2. Eventuelt.

Forslag
Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være afleveret skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Vedtægter
Klubbens vedtægter 

 

/Bestyrelsen