Menu

Om samarbejder

Mål for samarbejdet er at udvikle og styrke talentarbejdet i samarbejdsklubberne, samt at fastholde og udvikle Næsby Boldklub som licensklub.

Næsby Boldklub vil gennem et åbent og loyalt samarbejde med andre klubber skabe et kvalitetsløft i de klubber, der ønsker at tage imod tilbuddet.

Næsby Boldklub ønsker at skabe et netværk klubberne imellem, så vi hjælper hinanden til at skabe flere dygtige og glade fodboldspillere.

Det vil vi opnå med samarbejdet
• Vi vil udvikle så mange spillere som muligt
• Vi vil udvikle spillerne i deres moderklubber, så længe som det er godt for den enkelte spillers udvikling
• Fodbold på børnenes præmisser/teknisk træning
• Hæve det generelle niveau blandt spillere, ledere og trænere i klubberne
• Skabe så mange hold som muligt i FBU’s bedste rækker

Holdninger og værdier
Samarbejdet skal gøre os alle stærkere og mere dynamiske.
Samarbejdet bygger på tillid og positive forventninger klubberne imellem. Der skal være gensidigt udbytte af samarbejdet. Der udvises engagement og gensidig loyalitet.
Samarbejdet er forpligtende, og alle deltager aktivt.