Menu

Praktiske informationer

Ankomst

Overnattende hold:
Umiddelbart efter ankomst til Kroggårdsskolen skal holdets trænere/ledere henvende sig på sekretariatet. Herefter anvises det/de lokaler, hvor holdene skal overnatte.

Ikke-overnattende hold:
Umiddelbart efter ankomst til Næsby Boldklub skal holdets ledere/trænere henvende sig til informations-/stævnekontoret.

Indkvartering

Alle spillere, trænere m.fl. indkvarteres på Kroggårdsskolen. Deltagerne skal selv medbringe sovepose, luftmadras mm.

Det forventes at følgende simple retningslinjer overholdes:

  • Det er ikke tilladt at ryge indendørs på skolen
  • Ryd op efter jer selv
  • Klasseværelser efterlades i samme stand som de modtages i
  • Der skal være ro kl. 21.30

Ordensregler

Vi forventer, at I behandler Kroggårdsskolen, Næsby Boldklubs klubhus og udenoms arealerne med respekt. Det betyder blandt andet, at man ikke færdes indendørs med fodboldstøvler på.

Spillerne må naturligvis ikke indtage øl og spiritus under stævnet. Rygning indendørs på Kroggårdsskolen og Næsby Boldklub er ligeledes forbudt.

Der hænger desuden ordensregler for benyttelse af Kroggårdsskolen i de enkelte lokaler.

Bespisning

Morgenmad indtages i gymnastiksalen på Kroggårdsskolen, mens frokost og aftensmad indtages i spiseteltet på markedspladsen i Næsby Boldklub. Tidsrummene for de enkelte måltider fremgår af programmet.

Omklædning

Spillernes omklædning bedes ske på Kroggårdskolen eller i omklædningsrummene i Næsby Boldklub, og der skal naturligvis udvises hensyn til de øvrige hold.

Omklædningsrum 5 og 6 i Næsby Boldklub er forbeholdt klubberne der deltager i Øens Hold Cup.

Der er 2 omklædningsrum på Kroggårdskolen, der kan benyttes.

Resultatformidling

Under hele stævnet kan resultater ses på opslagstavlen ved stævne-/informationskontoret i Næsby Boldklub. Resultater vil desuden også kunne følges elektronisk via et link der oplyses ved turneringsstart. 

Fair Play

Vis fairplay samt tolerance overfor eventuelle fejl på- og udenfor banen, da dette giver en bedre atmosfære til glæde for alle.

Vi forventer således, at alle vil deltage med en positiv og konstruktiv tilgang, således vi i fællesskab kan skabe en uforglemmelig weekend for alle deltagende.

Opvarmning

Husk at passe på banerne. Det betyder, at formel opvarmning i form af løb, hurtige fødder etc. så vidt muligt foregår udenfor banerne, mens målmandsopvarmningen foregår så lidt som muligt i felterne.

Gårute fra Kroggårdsskolen til Næsby Boldklub (2 km)

 

Kørsel fra Kroggårdsskolen til Næsby Boldklub (2,4 km)