Menu

Indskolingen

Velkommen til børnefodbold i Næsby Boldklub. Vi har valgt at kalde årgangene fra U4 til og med U10 for Indskolingen og organiseringen fremgår i afsnit 2.0. Indskolingsalderen er børnene meget motiverede og disponerede for at lære nyt. Samtidig er børnene stadig afhængige af voksnes hjælp til at støtte, vejlede og sørge for alt det praktiske omkring indlæringen.

Vi stiller derfor krav til vores trænere og har forventninger til forældrene. Ja, oftest er trænerne og lederne  i indskolingen faktisk forældretrænere, der på frivillig basis stiller deres tid til rådighed for glæde for klubben, spillere og de øvrige forældre.

Indskolingen bygger på holdninger til børnefodbold

Indskolingen i Næsby Boldklub lever op til DBU’s Holdninger og Handlinger. Det betyder bl.a., at vi:

 • Først og fremmest spiller for at udvikle og kun sekundært for at vinde
 • Gennem leg og træning ønsker at give de bedste muligheder for at lære at spille fodbold
 • Stort set kun træner med bold – også under opvarmning
 • Laver stationstræning, så spillerne ikke spilder tid med at stå i kø
 • Spiller på små baner med mange boldberøringer
 • Oftest træner piger og drenge sammen
 • Lægger vægt på, at spillerne taler ordentligt til hinanden og til træneren
 • Kun tillader konstruktiv kritik af hinanden, både på og uden for banen
 • Gennem stævner og ture vægter kammeratligt samvær med jævnaldrende fra andre klubben
 • Lægger vægt på, at forældrene spiller en aktiv rolle f.eks. ved at tage en station til træning eller være holdleder til stævner.

Børnefodboldens 10 Bud

 • Det SKAL være sjovt at komme til træning, og træningsmiljøet skal være trygt for børnene, hvor det er tilladt at lave fejl.
 • Træneren møder altid forberedt op.
 • 90% af træningen er med bold. Hver spiller har en bold = Mange boldberøringer.
 • De skal lære noget nyt hver gang, og der stilles ofte spørgsmål til børnene.
 • Udfordringer for alle spillerne = Differentiering.
 • Der arbejdes altid i små grupper.
 • Der skal være højt aktivitetsniveau = Ingen lange rækker.
 • Når der spilles, spilles der fra 1:1 til højst 5:5, men de fleste gange spilles 3:3 og gerne på 4 mål for U6 til og med U10.
 • Der skal skabes en ”vinderkultur” og de skal lære at arbejde hårdt.
 • Spillerne skal lave mange mål hver gang.